Báo cáo giá thị trường tháng 04 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

04/11/2019 - 10:20 AM - 162 lượt xem

BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU

XÂY DỰNG CƠ BẢN

THÁNG 4 NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU


Căn cứ Công văn số 524/BC-STC ngày 04/05/2019 của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu về việc báo cáo tình hình giá thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 04/2019. Trung tâm Thông tin, Viện Kinh tế xây dựng trích dẫn giá thị trường trong tháng của một số vật liệu chính trong nhóm hàng vật tư, vật liệu xây dựng, xăng, dầu và khí hóa lỏng như sau:

1.Nhóm hàng vật tư, vật liệu xây dựng: Giá vật liệu tháng 4 ổn định so với tháng trước, cụ thể giá đã bao gồm VAT và cước vận chuyển lên đến Thành phố Lai Châu như sau

Stt

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Giá kỳ trước

Giá kỳ này

Mức tăng/giảm

1

Giá thép Việt Úc  D6-D8

đ/kg

16.950

16.950

0

2

Xi măng Lai Châu PCB 30

đ/Bao 50kg

66.000

66.000

0

3

Cát vàng mua rời dưới 2m3/lần tại nơi cung ứng

đ/m3

270.000

270.000

0

4

Cát xây mua rời dưới 2m3/lần tại nơi cung ứng

đ/m3

250.000

250.000

0

5

Cát đen đổ nền mua rời dưới 2m3/lần tại nơi cung ứng

đ/m3

210.000

210.000

0

6

Gạch xây

đ/viên

1.280

1.280

0

7

Ống nhựa Tiền Phong phi 90 Class1

m

49.300

49.300

0

8

Gas Petrolimex

đ/Bình 12kg

31.667

32.181

+514

2Xăng, dầu, khí hoá lỏng: Giá xăng, dầu trên địa bàn Thành phố tăng so với tháng trước cụ thể:

Stt

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Ngày 02/04/2019

Ngày 17/04/2019

Ngày

02/05/2019

1

Xăng sinh học E5 Ron 92

đ/lít

18.950

20.090

22.630

2

Xăng Ron 95

đ/lít

20.580

21.800

22.780

3

Dầu Diezen 0,05S

đ/lít

17.420

17.720

18.040

4

Dầu hỏa

đ/lít

16.280

16.580

16.950


Trích dẫn nguồn: https://www.laichau.gov.vn/Files/LCPortal/Users/800/2019/Thang5/gia-thang-4.pdf
Tệp đính kèm ( KB)

Các tài liệu cùng danh mục