Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá camera HIKVISION công ty Hoàng Thạch tháng 6/2020 1/6/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá camera công ty viễ thông Hoàng Thạch tháng 10/2021 1/10/2021
Báo giá camera Hoàng Thạch năm 2021 1/5/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá camera HIKVISION công ty Hoàng Thạch tháng 4/2020 1/4/2020
Báo giá camera Questek và phụ kiện 1/1/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá camera VANTECH Hoàng Thạch năm 2019 1/1/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá camera và phụ kiện UNV 1/9/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá camera Vantech và phụ kiện 20/8/2017
Báo giá camera SAMSUNG 1/6/2017
Báo giá camear AVIGILON 1/5/2017