Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá máy bơm nước Pentax tháng 2/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá máy bơm Pentax 2019