Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá thiết bị nhà thông minh Hunonic 1/1/2021
Báo giá thiết bị điện thông minh LUMI Việt Nam 2021 1/1/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá đèn thông minh LUMI 2020 25/11/2020
Báo giá thiết bị điện thông minh LUMI Việt Nam 1/1/2020
Báo giá thiết bị kiểm soát cửa 8/10/2012
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON 1/9/2017