Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu năm 2020 139/SXD-QLXD 4/2/2021
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá VLXD Bạc Liêu Quý III/2019 1202/SXD-QLXD 17/10/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 10,11,12 và Quý IV 2018 74/SXD-QLXD 19/1/2019
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 12/2016 14/SXD-QLXD 9/1/2017
Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu Quý IV/2016 13/SXD-QLXD 9/1/2017
Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 11/2016 1126/SXD-QLXD 13/12/2016
Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 5/2016 446/SXD-QLXD 17/6/2016
Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 4/2016 341/SXD-QLXD 9/5/2016
Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 3/2016 264/SXD-QLXD 11/4/2016