Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng Quý III/2022 93/QĐ-SXD 21/10/2022
Công bố chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng Quý II/2022 66/QĐ-SXD 29/7/2022
Công bố chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng Quý I/2022 48/QĐ-SXD 22/4/2022
Công bố chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng Quý IV và năm 2021 31/QĐ-SXD 25/1/2022
Công bố chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng Quý III/2021 30/QĐ-SXD 25/1/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng Quý II/2021 45/QĐ-SXD 24/8/2021
Công bố Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng Quý 1/2021 38/QĐ-SXD 9/7/2021
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 12 và Quý IV/2020 03/QĐ-SXD 25/1/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 10 và 11/2020 96/QĐ-SXD 18/12/2020
Công bố Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 9/2020 81/QĐ-SXD 20/10/2020
Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 8/2020 65/QĐ-SXD 18/9/2020
Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 7/2020 55/QĐ-SXD 20/8/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Sóc Trăng tháng 6 và Quý II/2020 46/QĐ-SXD 24/7/2020
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 5/2020 38/QĐ-SXD 23/6/2020
Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 4/2020 30/QĐ-SXD 27/5/2020
Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 1,2,3 và Quí I/2020 21/QĐ-SXD 21/4/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 9 và Quý III/2019 85/QĐ-SXD 21/10/2019
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 8/2019 77/QĐ-SXD 24/9/2019
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 7/2019 66/QĐ-SXD 22/8/2019
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 5,6 và quý II/2019 54/QĐ-SXD 23/7/2019
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 4/2019 34/QĐ-SXD 17/5/2019
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 3 và quý I/2019 23/QĐ-SXD 18/4/2019
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 2/2019 15/QĐ-SXD 18/3/2019
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 1/2019 06/QĐ-SXD 18/2/2019
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 12 và Quý IV năm 2018 04/QĐ-SXD 18/1/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 11 năm 2018 107/QĐ-SXD 17/12/2018
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 9 và Quý III năm 2018 90/QĐ-SXD 16/10/2018
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 8/2018 84/QĐ-SXD 18/9/2018
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 7/2018 79/QĐ-SXD 27/8/2018
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 9/2018 90/
Chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 6 và Quý II/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn Sóc Trăng 03/2018/QĐ-UBND 18/1/2018
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 8 năm 2017 92/QĐ-SXD 15/9/2017
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 7 năm 2017 84/QĐ-SXD 16/8/2017
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 6 và Quý II năm 2017 76/QĐ-SXD 18/7/2017
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 5 năm 2017 71/QĐ-SXD 16/6/2017
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 4 năm 2017 58/QĐ-SXD 15/5/2017
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 3 và Quí I năm 2017 42/QĐ-SXD 14/4/2017