Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Bình quý I, II, III, IV năm 2017 1087/QĐ-SXD 15/6/2018
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2018 495/QĐ-SXD 18/03/2019