Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các vùng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019 3234/QĐ-UBND 27/12/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các vùng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018 502/QĐ-SXD 26/12/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các vùng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017 390/QĐ-SXD 27/12/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các vùng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016 208a/QĐ-SXD 23/12/2016