Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá tỉnh Thải Bình quý III/2022 2511/SXD-KT&VLXD 03/11/2022
Chỉ số giá tỉnh Thải Bình quý II/2022 1792/SXD-KT&VLXD 16/08/2022
Chỉ số giá tỉnh Thải Bình quý I/2022 812/SXD-KT&VLXD 29/04/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và quý IV năm 2020 587/SXD-QLKT 06/04/2021
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố tập chỉ số giá tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2019 1544/SXD-QLKT 01/08/2019