Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng Bạc Liêu tháng 3/2020 514/SXD-QLXD 27/4/2020
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng tháng 4/2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 435/SXD-QLXD 16/5/2018