Năm 2006
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE 2211/2006/QĐ-UBND 27/10/2006