Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng Bạc Liêu tháng 2/2020 504/SXD-QLXD 24/4/2020
Năm 2006
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre 2211/2006/QĐ-UBND 27/10/2006