Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN 20/2013/QĐ-UBND 14/06/2013