Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2017 872/QĐ-UBND 17/05/2017
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2012 1597/2012/QĐ-UBND 13/08/2012