Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Điều chỉnh cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2012 804/QĐ-UBND 25/04/2012
Năm 2009
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2009 3217/QĐ-UBND 02/12/2009