Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Định thời kì 2015-2019 34/2014/QĐ-UBND 22/12/2014