Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời kì 2015-2019 72/2014/QĐ-UBND 22/12/2014