Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời kì 2015-2019 48/2014/QĐ-UBND 25/12/2014