Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 29/2017/QĐ-UBND 29/9/2017