Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá ca máy Hậu Giang Quý III/2020 104/QĐ-SXD 8/10/2020
Giá ca náy và thiết bị thi công xây dựng Hậu Giang Quí I và II/2020 86/QĐ-SXD 18/8/2020