Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Sóc Trăng tháng 10/2021 65/QĐ-SXD 14/10/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Sóc Trăng năm 2020 2576/QĐ-UBND 21/9/2020