Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Sóc Trăng năm 2020 2576/QĐ-UBND 21/9/2020