Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình 3114/QĐ-UBND 22/12/2020
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 2967/QĐ-UBND 21/11/2016