Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Gia Lai năm 2018 38/QĐ-SXD 14/3/2018