Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Kon Tum năm 2015 1390/QĐ-UBND 30/12/2015