Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lai Châu năm 2020 292/SXD-KT&VLXD 13/03/2020
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lai Châu năm 2017 548/QĐ-UBND 31/05/2017