Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 651/SXD-KT&VLXD 10/06/2020
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lai Châu năm 2020 292/SXD-KT&VLXD 13/03/2020
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lai Châu năm 2017 548/QĐ-UBND 31/05/2017