Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lào Cai năm 2016 2422/QĐ-UBND 29/07/2016