Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 1086/QĐ-UBND 29/05/2020
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Sơn La năm 2016 2413/QĐ-UBND 11/10/2016