Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Giá nhân công Bạc Liêu tháng 12/2020 83/QĐ-SXD 31/12/2020
Công bố Giá nhân công dịch vụ công ích Bạc Liêu tháng 3/2020 513/SXD-QLXD 27/4/2020
Công bố Giá nhân công dịch vụ công ích Bạc Liêu tháng 2/2020 505/SXD-QLXD 24/4/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công tháng 9/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 1117/SXD-QLXD 30/9/2019