Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá nhân công dịch vụ công ích tỉnh Bạc Liêu tháng 2/2022 175/SXD-QLXD 1/3/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công Bạc liêu tháng 2/2021 3/3/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu tháng 7/2020 52/QĐ-SXD 31/7/2020
Công bố giá nhân công tỉnh Bạc Liêu tháng 5/2020 40/QĐ-SXD 2/6/2020
Công bố giá nhân công Bạc Liêu tháng 4/2020 33/QĐ-SXD 4/5/2020
Công bố giá nhân công tháng 3/2020 tỉnh Bạc Liêu 10a/QĐ-SXD 2/3/2020
Công bố giá nhân công tháng 2/2020 tỉnh Bạc Liêu 08a/QĐ-SXD 25/2/2020
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công tháng 5/2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 443/SXD-QLXD 17/6/2016