Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công tháng 5/2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 443/SXD-QLXD 17/6/2016