Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng 146/QĐ-UBND 20/02/2020
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 1030/UBND-XD 09/05/2016