Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 2079/QĐ-SXD 15/10/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 420/QĐ-SXD 08/04/2020
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 421/SXD-KTXDTH 05/05/2016