Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2016 170/HD-SXD 15/3/2016