Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 78/QĐ-SXD 26/5/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh 47/QĐ-SXD 27/4/2020
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 1389/QĐ-UBND 21/4/2015