Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Khánh Hòa năm 2022 3044/SXD-QLCL 23/9/2022
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Khánh Hòa năm 2015 2228/QĐ-UBND 17/8/2015