Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công Kiên Giang năm 2021 2430/QĐ-UBND 13/10/2021
Áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 1189/SXD-QLXD 23/6/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng Kiên Giang năm 2020 1748/QĐ-SXD 30/7/2020
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định điều chỉnh dự toán xây dựng 1971/QĐ-UBND 11/9/2015