Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum năm 2022 52/SXD-QLXD 11/01/2023
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum năm 2018 10/CB-SXD 26/10/2017