Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2022 1794/CB-SXD 14/10/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định 104/QĐ-SXD 30/7/2021
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Hướng dẫn thực hiện xác định đơn giá nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 493/SXD-QLHĐXD 20/06/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 01/2015/TT-BXD 332/SXD-QLHĐXD 01/06/2015