Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 1087/QĐ-UBND 29/05/2020
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 1869/QĐ-UBND 03/08/2016