Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Yên Bái năm 2020 1267/QĐ-UBND 24/06/2020
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái 1244/UBND-XD 16/06/2016