Quyết định số 56/QĐ-BXD ngày 20/01/2020 của Bộ Xây dựng Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019

23/04/2020 - 11:11 AM - 690 lượt xem

THUỘC TÍNH VĂN BẢN

Số/ký hiệu 56/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/01/2020
Trích yếu Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Lĩnh vực Xây dựng
Loại văn bản
Quyết định số 56/QĐ-BXD ngày 20/01/2020 của Bộ Xây dựng Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019