Quyết định số 97/QÐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế xây dựng

22/03/2019 - 11:01 AM - 221 lượt xem

THUỘC TÍNH VĂN BẢN

Số/ký hiệu 97/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/01/2018
Trích yếu Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản