Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá thiết bị nhà bếp LORCA - Đức 1/1/2020
BÁo giá năp hố ga, song thoát nước bằng composit 1/1/2018
Báo giá thiết bị bếp và gia công inox 20/7/2015
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá phụ kiện ống nhựa HDPE - Tiền Phong 1/8/2019
Báo giá thiết bị âm thanh TOA - JAPAN 2019 1/1/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Thiết bị đo và lưu nhiệt độ & độ ẩm tự động HOBO UX100-003 15/11/2018
Báo giá máy phát điện Cumin 31/7/2018
Báo giá tủ Rack 1/1/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá quạt SENKO 16/11/2017
BÁo giá thiết bị mạng AMP 1/4/2017
Thiết bị âm thanh TOA 1/1/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá thiết bị thí nghiệm 14/1/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá tủ Rack 3/8/2015
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá cửa xếp Đài Loan 20/8/2013
Báo giá cửa cuốn Đài Loan 20/8/2013
Báo giá máy phát điện 19/6/2013
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá thiết bị bếp công nghiệp 20/8/2012
Năm 2011
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá ống gang cầu xingxing 1/6/2011