Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá thiết bị vệ sinh caesar tháng 5/2020 15/5/2020
Báo giá thiết bị vệ sinh TOTO tháng 4/2020 1/4/2020
Báo giá thiết bị vệ sinh BAO năm 2020 1/1/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bảng giá thiết bị vệ sinh INAX 2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá thiết bị vệ sinh caesar tháng 4/2018 1/4/2018